Wijkwerkploeg

De Wijkwerkploeg van Wonen en Werken is actief sinds 2003.

De Wijkwerkploeg werkt in opdracht van lokale overheden, sociale verhuurkantoren en nutsmaatschappijen.

Ze staat in voor kleine onderhoudswerken aan het openbare patrimonium, ter ondersteuning van de technische dienst.

Het gaat daarbij om: grondwerken, herstellingen aan trottoirs, afbraak en opruim van openbare ruimtes, controle en onderhoud van: speelterreinen, verkeerssignalisatie en brandkranen.

Er werken 7 arbeiders en 1 instructeur. 

 

Contactgegevens:

016/22.33.57

info@wenw.be