Wonen en Werken

In 1988 slaan 4 Leuvense organisaties (Buurtwerk ’t Lampeke, Basiseducatie, werklozenwerking De Wal en Arktos) de handen in mekaar. Ze willen de werkloosheid in hun buurt aanpakken door woningen die in slechte staat zijn te renoveren.

 

Wonen en Werken wordt zo letterlijk een feit… We vinden onderdak in de oude ateliers van Drukkerij Nauwelaerts in de Valkerijgang en gaan van start met 2 ploegen: bouw en houtbewerking. De opleidingen worden erkend als Kelchtermansproject en duren 7 maanden. Van bij het prille begin staat een ‘integrale aanpak’ centraal. Naast de algemene en vaktechnische vorming, krijgen de deelnemers maatschappelijke hulpverlening en begeleiding. In de Valkerijgang worden, in opdracht van Dijledal, een aantal sociale woningen opgeknapt. Deze worden achteraf door de deelnemers van de opleidingen bewoond. Zo ontstaat de benaming Wonen en Werken. Het aspect wonen is stilaan op de achtergrond geraakt, het aspect werken is overgebleven.

 

Wonen en werken groeit
Intussen bleven we niet stilstaan: we groeiden van een ploegje van 5 mensen naar 200 medewerkers. Tot in 2010 woonden we in de Vaartkom te Leuven, de vroegere brandweerkazerne. Nadien verhuisden we naar de IJzerenmolenstraat te Heverlee. Samen met Kringwinkel ViTeS en Velo vzw huizen we dan in de grootste sociale economiesite van Vlaanderen: de Veilingsite.