Sociale Dienst

De medewerkers van de sociale dienst zijn verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding en vorming van de arbeiders in de sociale werkplaats.

Trajectbegeleiding

Onze sociale dienst begeleidt het traject van een werknemer van het moment van instroom, gedurende de tewerkstelling in SW tot aan eventuele uitstroom/doorstroom.

Daarnaast staan zij in voor de administratieve opvolging van de werknemers: beheer van de begeleidingsdossiers, contacten met VDAB consulent, opvolging van het begeleidingsplan.

De medewerkers van de sociale dienst ondersteunen de instructeurs bij de begeleiding van het groepsproces, bij individuele begeleiding van de werknemers en de begeleidingsgesprekken in kader van het begeleidingsplan.

Tevens ondersteunen ze werknemers via administratieve hulp, sociale begeleiding en loopbaanplanning. Ze zoeken oplossingen voor externe randvoorwaarden die belemmerend werken op het functioneren in de arbeidssituatie.  

Vorming 

Naast de algemene trajectbegeleiding van de arbeiders is de sociale dienst ook verantwoordelijk voor het detecteren van vormingsbehoeften en het organiseren van modules op maat en vraag. Hiervoor werken zij samen met externe opleidingsinstanties zoals Open School, Vivo,…

Samen met de instructeur volgen zij het leerproces van de werknemer op en begeleiden zij de groepsvergadering van de ploeg.