Vacatures

Vacature coördinator m/v/x

 

Wonen en Werken is een sociale onderneming met vestigingen in Leuven en Herent. We zijn een tewerkstellingsproject waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen voor een duurzame job. De filosofie van het huis is mensen waarderen, motiveren en terug kansen geven.
Ons bedrijf telt een 200-tal medewerkers die in 12 verschillende ploegen werken. Onze activiteiten brengen we onder in 4 grote clusters: schoonmaak, bouw & klussen, groen & buitenonderhoud en bio-tuinbouw.
 
De Raad van Bestuur van Wonen en werken zoekt, ter vervanging van de huidige coördinator die in 2022 op pensioen gaat, twee coördinatoren, enerzijds voor de clusters “bouw & klussen” en “groen & buitenonderhoud”, anderzijds voor de clusters “schoonmaak” en “bio-tuinbouw”.

We gaan op zoek naar coördinatoren met een hands-on-mentaliteit die strategisch denken en graag meewerken aan de verdere uitbouw van de organisatie. Het takenpakket situeert zich in belangrijke mate op operationeel niveau, waarbij het aansturen van mensen en ploegen centraal staat.

Coördinator m/v/x

Je staat in voor de coördinatie van je team met als doel de missie en visie duurzaam te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de initiatieven van je ploegen.

Als lid van het dagelijks bestuur ben je mee verantwoordelijk voor de strategische beleidsvoering van de hele organisatie. Het dagelijks bestuur is een collegiaal bestuur dat is samengesteld uit de beide coördinatoren, de voorzitter van de raad van bestuur, de personeelsverantwoordelijke en de financieel verantwoordelijke.

Resultaatsgebieden

Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking en strategie van de organisatie en het aansturen van je team.
Taken:
- Je onderschrijft de missie en visie van Wonen en Werken en ontwikkelt een globale strategie.
- Samen met het dagelijks bestuur leg je realistische strategische doelstellingen vast en volg je deze op met het oog op verdere ontwikkeling van de organisatie.
- Je bepaalt operationele doelstellingen voor je ploegen en vertaalt deze in actieplannen.
- Je schrijft subsidiedossiers en aanbestedingen.
- …

Je bewaakt de goede operationele werking van je team
Taken:
- Je volgt de wetgeving, regelgeving van de werkdomeinen.
- Je gaat mee op zoek naar geschikte werven en houdt overzicht over alle offertes.
- Je bewaakt correcte administratie, rapportages, afrekeningen.
- Je bewaakt de inzet van personeel in de verschillende ploegen.
- Je organiseert maandelijks bedrijfsoverleg met je verschillende ploegen en om de 2 maanden organiseer je een teamoverleg.
- Je zorgt voor een goede informatiedoorstroom.
- …

Je stuurt, motiveert en coacht de werknemers van je team (instructeurs en sociale dienst). Je geeft direct leiding aan een 15 tal medewerkers.
Taken:
- Je volgt de werknemers op en stuurt bij waar nodig.
- Je neemt functioneringsgesprekken af.
- Je coacht obv de SCoPE van Wonen en Werken.
- Je (onder)houdt het hechte team en zorgt voor een positieve, productieve en veilige werksfeer en werkomgeving.
- …

Je bent als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het financieel beleid van de organisatie en binnen je team volg je de financiële planning op.
Taken:
- Je volgt de algemene financiële situatie nauw op zodat je er goed zicht op hebt en waardoor mogelijke problemen snel gedetecteerd worden.
- Je stelt het jaaractieplan op en de daaraan verbonden begroting voor je ploegen.
- Je volgt budgetten op.
- Je neemt beslissingen mbt investeringen en bereidt investeringsaanvragen voor conform de procedure.
- …

Je bent als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid
Taken:
- Je ontwikkelt voor het commerciële luik van de dienstverlening het kwaliteitsbeleid in de organisatie.
- Je introduceert, implementeert en actualiseert het kwaliteitsbeleid in je team.
- …

Je bent als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de zorg van de terreinen en gebouwen van W&W

Je bent als lid van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de interne en externe samenwerking, vertegenwoordiging en informatiedoorstroom
Taken:
- Je bent één van de woordvoerders op organisatieniveau.
- Je bent lid van de ondernemingsraad en/ of het CPBW.
- Je bouwt contacten uit en onderhoudt contacten met alle stakeholders en zorgt voor goede communicatie.
- Je draagt zorg voor de interne communicatie: dagelijks bestuur, Raad van Bestuur, team.
- …


Profiel: Competenties en voorwaarden

Competenties
Generieke competenties:
• Je hebt een eigen kijk op de richting die de organisatie uit moet, je hebt potentieel op strategisch vlak.
• Je implementeert de strategie met het oog op het bereiken van de organisatiedoelstellingen.
• Je inspireert medewerkers door als rolmodel de visie en de waarden van de organisatie uit te dragen en bent een echte peoplemanager. 
• Je netwerkt en onderhoudt contacten met externe partners en organisaties.
• Je werkt graag en goed in een team en stemt je eigen doelen af op de doelstellingen van het team.
• Je beschikt over de inzet, de ambitie en het enthousiasme om objectieven te halen.
• Je toont respect.
Beroepstechnische competenties:
• Je hebt kennis van of affiniteit met minstens één van de vakgebieden in de clusters.
• Je hebt een rijbewijs B

Voorwaarden
• Ervaring (minstens 5 jaar) in een gelijkaardige functie.
• Beschikken over een masterdiploma of deskundig zijn door opgebouwde ervaring.

Aanbod
• Arbeidsvoorwaarden:
- Voltijds contract (of 4/5de) voor onbepaalde duur
- Standplaats Leuven
• Loon: Loonbarema PC 329 L1
• Voordelen:
- Werken in een sociaal economie bedrijf met een goeie bedrijfscultuur en ingeschakeld worden in een bedrijf waarbij de maatschappelijke relevantie en de voldoening groot is.
- Maaltijdcheques
- Hospitalisatieverzekering
- Uitgebreid opleidingsaanbod

Selectieprocedure
We kijken uit naar je brief en cv. Je mag deze via mail versturen naar de personeelsverantwoordelijke els.drijkoningen@wenw.be en dit ten laatste op zondag 09 mei. In je brief vermeld je welk team (of welke clusters) je voorkeur heeft (hebben).
• Een eerste selectie gebeurt o.b.v. brief &cv
• 1ste selectieronde: interview op 19 of 20 mei
• 2de selectieronde: interview + assessment
De volledige functiekaart kan via mail opgevraagd worden. Voor vragen of meer info kan u contact opnemen met de personeelsverantwoordelijke 016/74.55.02.