Diversiteitsproject

Diversiteitsproject Centrale Gevangenis Leuven

Wonen en Werken Opleiding is partner in het diversiteitsproject  “Competentiepaspoort voor gedetineerden. De weg uit de gevangenis recht naar de arbeidsmarkt”  in de Centrale gevangenis in Leuven.  Het is de bedoeling om van de tewerkstelling in de gevangenis een echte werkervaring te maken  waarbinnen  de verdere ontwikkeling van de competenties van gedetineerden centraal staat. We stellen samen met de werkhuisbegeleiders competentieprofielen op die gebruikt worden als evaluatietool voor de gedetineerden.

Het einddoel is het competentiepaspoort/ de ervaringspas op het einde van de detentieperiode waarin de opgedane kennis en vaardigheden zichtbaar gemaakt worden.

Lies Cuylaerts